NEDVES AKADÁLY

Júniusban kezdődött az Amerikai Egyesült Államok Európában állomásozó szárazföldi erőinek (USAREUR) nagyszabású gyakorlatsorozata a SABER GUARDIAN 2017, amely Németországból indult és közúti-vasúti átcsoportosítás követően Magyarországon, Romániában és Bulgáriában végrehajtott gyakorlatok után a Fekete-tengernél ér majd véget. A Magyarországra érkezett amerikai 2. Páncélos Felderítő Ezred és az Ohio Nemzeti Gárda a Magyar Honvédség és a szlovén haderő kijelölt állományával közösen hajtotta végre a SZENTESI FOKOS 2017 gyakorlat egyik mozzanatát, a vízi átkelést.

szf17-00.jpg

A nedves akadály nappali és éjszakai leküzdését a szentesi MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred és az Ohio Nemzeti Gárda 837. Műszaki Zászlóalj Alpha századának műszaki katonái biztosították pontonhíd építésével valamint komp és úszóképes járművek segítségével. Az átkelő erőket a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár, a debreceni MH 5. Bocskai István Lövészdandár, a győri MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, és a budapesti MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonái és eszközei oltalmazták egy esetleges támadás ellen.

*

szf17-01.jpg

Az érkezési oldalon a Mosoni-Duna déli partja előkészítve várja az átkelőket. A pontonhíd és a komp a valóságban egymástól nagyobb távolságban működne mint a gyakorlótéren, ahol a lehetőségek miatt egymás közelében alakították ki az átkelőhelyeket.

szf17-02.jpg

Az északi parton a vízhez érkezik egy PTSZ, hátán az amerikai hadsereg egyik Humvee járművével.

szf17-03.jpg

A PTSZ vezetője lassan a folyóba hajt, a fülke mögött az Ohio Nemzeti Gárda mentőmellényes műszaki katonái kapaszkodnak.

szf17-04.jpg

A kétoldalt kivezetett kipufogógáz kékes füstje jelzi, hogy a vezető gázt adott és a kétéltű megkezdi menetét a túlsó partra.

szf17-06.jpg

Ez már egy másik, szintén Humvee-rakománnyal terhelt PTSZ, amint partra mászik a déli oldalon.

szf17-07.jpg

Motorcsónakos katonák megkezdik az átkelőhely lokátoros felderítését megnehezítő úszó szögvisszaverők telepítését.

szf17-08.jpg

Gépágyús BTR-80A érkezik a vegyes, magyar-amerikai személyzetű komphoz. 

szf17-09.jpg

Saját hajtás hiányában a kompot el kell mozdítani a parttól. Ehhez a művelethez a közel 14 tonnás BTR gyorsít, majd fékez egy nagyot, és a komp megindul. A többi már a mellékötött vonató motorcsónakok dolga. 

szf17-10.jpg

A kompot és rajta a BTR-t, a komp által most éppen takart BMK-130M vontató motorcsónakok segítik át a túlsó partra.

szf17-11.jpg

Megy a kötél! Az átkelést kézifegyvereikkel biztosító magyar és amerikai katonák közben figyelik az erdős parti sávot.

szf17-12.jpg

A BTR most egy komp fedélzetén kelt át a túlsó partra, de úszóképes kialakításának köszönhetően önerőből is képes az átkelésre.

szf17-13.jpg

Az északi parton a pontonhíd összekapcsolásához készülnek a magyar és amerikai műszakiak. A közelben állnak a szentesiek, a tataiak és az amerikaiak harcálláspontjai.

szf17-14.jpg

A déli parton is ugyanez a mozzanat játszódik le. A gárdisták többnyire szabadidejükben katonák. Sokan közülük katonai múlttal rendelkeznek és rendőrként, tűzoltóként vagy postásként továbbra is a közt szolgálják. 

szf17-15.jpg

A BMK-130-asok megkezdik a pontonhíd már összekapcsolt elemeinek folyásirányra merőleges beállítását.

szf17-16.jpg

A híd lassan közelít a járművek lehajtásához előkészített partszakaszhoz.

szf17-18.jpg

A szentesi és az ohiói műszaki csapat csáklyákkal készül a hídelemek egymáshoz húzására.

szf17-2.jpg

A BMK háromszárnyú hajócsavarja a Dunát kavarja, miközben a csónak a pontont igazítja a helyére.

szf17-20.jpg

Egymáshoz feszül a pontonhíd két fele.

szf17-21.jpg

Az összekapcsolás utolsó pillanatai.

szf17-22.jpg

A híd végein lehajtják a fel- és lehajtást lehetővé tevő elemeket.

szf17-23.jpg

Az első átkelő a hídon egy KRAZ.

szf17-24.jpg

Ember a vízben - a bemutató kedvéért.

szf17-25.jpg

Társa gyorsan reagál és egy csáklyáért nyúl.

szf17-26.jpg

A Duna ezen a szakaszon lassú folyású, de már nem éri el, a vízbe esett katonát elsodorja a víz.

szf17-27.jpg

A katona elmerül a folyóban.

szf17-28.jpg

Az átkelést biztosító búvárok is gyorsan reagálnak, motoros gumicsónakon érkeznek a helyszínre.

szf17-29.jpg

A vízbe esett katona felbukkan a felszínen.

szf17-30.jpg

A gumicsónak elfordul, közben az egyik búvár a vízbe ugrik.

szf17-31.jpg

A búvár a felszín alatt siklik és repül a mentőfelszerelés is.

szf17-32.jpg

A mentésre szoruló ember átkarolja a mentőfelszerelést, a búvár pedig elkezdi vontatni őt a csónakhoz.

szf17-33.jpg

Miután a megmentettet elhelyezték a csónakban, a megmentő is visszamászik.

szf17-34.jpg

A mentés rendben lezajlott, az átkelés zavartalanul folytatódik. A kompra már fel is állt két Humvee.

szf17-35.jpg

Alacsony vízállásnál a folyó megnehezítheti még az úszóképes BTR átkelését is, a jármű a part menti sárban elakadhat. Ilyenkor is jól jöhet a pontonhíd.

szf17-36.jpg

Az éleslövészetre készülő MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 2. (Mistral) rakétaosztályának Atlas indítót szállító Unimogja. 

szf17-37.jpg

Az átkelést biztosító egyik Gripen áthúz a Duna felett.

szf17-38.jpg

Partot ér az egyik Stryker. A legtöbb járművel és a legnagyobb létszámmal az amerikaiak vettek részt a gyakorlaton.

szf17-39.jpg

A finn Patria harcjármű szlovén változata a 12,7 mm-es géppuskával felszerelt Svarun.

szf17-41.jpg

A szlovén jármű személyzete nappali és infra kamerával nézhet körül.

szf17-43.jpg

A Stryker kerékfelfüggesztésének köszönhetően a kerekek követik a talaj nagyobb egyenetlenségeit is.

szf17-44.jpg

Jönnek a Strykerek vég nélkül. A járműcsalád különböző változatairól a 2015-ös Brave Warrior gyakorlat kapcsán már esett szó.

szf17-45.jpg

A levegőben megjelenik az ellenség(et alakító szolnoki Ecureuil).

szf17-46.jpg

A helikoptert célba veszi az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred AM-22 jelű aknamentesítője, amely szintén a biztosító csoport része.

szf17-47.jpg

A hajó 20 mm-es légvédelmi gépágyújának döreje a fák között visszhangzik.

szf17-48.jpg

Az álcahálóval részben fedett amerikai harcjárműből derékig kint ül a személyzet két tagja.

szf17-49.jpg

A parti fák takarásából a nyílt víz fölé kiguruló járművet oldalirányban egy-egy katona biztosítja, amíg az a túlparti fák közé ér.

szf17-50.jpg

Miközben a pontonhídon zajlik a forgalom, a motorcsónakkal mozgatott kompra újabb rakomány gurul, egy teherautó vontatta 155 mm-es M777-es tarack.

szf17-51.jpg

A gazdag történelmi múlttal rendelkező 2. Páncélos Felderítő Ezred a korábbi háborúkban szolgált hőseinek nevét festi a csövekre. Ezen a tarackon az indián háborúkban harcolt és Becsületrenddel kitüntetett Thomas Hubbard közlegény neve áll és annak a csatának a dátuma, amelyért a kitüntetést kapta.

szf17-52.jpg

A Humvee nyomában porfelhő, az elején pedig a konvojra figyelmeztető fehér ponyva, négynyelvű felirattal.

szf17-53.jpg

Rába teherautó páncélozott felépítménnyel.

szf17-54.jpg

A porfelhőben újabb Humvee érkezik az átkelési ponthoz.

szf17-55.jpg

A déli parti fák árnyékába ér a Stryker sebesültszállító változata.

szf17-56.jpg

Ez is egy Stryker-változat, méghozzá egy 105 mm-es harckocsi ágyúval felszerelt MGS (Mobile Gun System).

szf17-57.jpg

Újabb két jármű igényel vízi szállítást a túlsó partra.

szf17-58.jpg

A U.S. Army magyar származású katonája.

szf17-59.jpg

A tarack csövén olvasható felirat Theophilus Francis Rodenbough századosra, a 2. Páncélos Felderítő Ezred elődjének számító 2. Lovassági Ezred tisztjére és az amerikai polgárháború egyik legnagyobb, 1864. június 11-én vívott lovassági csatájára emlékeztet. A századost a csatában tanúsított helytállásáért Becsületrenddel tüntették ki.

szf17-60.jpg

Átkelés után, menetre készen.

* * *

Fotó: Szórád Tamás