Bácsbokod, 1944. augusztus 26 - 2012. október 12.

Bejegyzés alcíme...

2012-Bácsbokod-Halifax.jpg

1100 lőszer, repülőgépdarabok és több mint 100 emberi csont került elő Bácsbokodon az elmúlt héten. Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis katonai kutatói, valamint a Magyar Roncskutató Egyesület és a Bajai Roncskutató Egyesület civil roncskutatói október 8-12. között egy 1944-ben lelőtt Halifax lengyel személyzetének maradványait tárták fel.

Sándor-Singer Éva írása

1939 szeptemberében Hitler és Sztálin felosztották Lengyelországot. A megszállt ország lakossága szenvedett, az értelmiséget elhurcolták, emberek tömegeit zárták koncentrációs táborokba, ezreket gyilkoltak meg. A lengyel emigráns kormány előbb Franciaországban, majd annak eleste után Angliában folytatta a háborút a megszállók ellen. Lengyelországban kiépítette a fegyveres ellenállás hadseregét, a menekült lengyel katonákból alakult hadsereg pedig tevékenyen részt vett a németek ellen vívott harcban.

1944. augusztus 1-jén kirobbant a Varsói Felkelés. A mintegy 25 ezer katonát számláló földalatti Honi Hadsereg alakulatai fegyvert ragadtak a német megszálló csapatok ellen, hogy felszabadítsák a fővárost. A felkelők 63 napig folytattak hősies küzdelmet a legmodernebb haditechnikai eszközökkel felszerelt ellenséggel. A megfelelő fegyverzet és lőszer hiánya korlátozta a felkelők harci lehetőségét. Ezen a helyzeten próbált segíteni 1944 augusztusában a Brit Királyi Légierő négymotoros, szállítógéppé átépített Halifax bombázója, hét lengyel hajózóval a fedélzetén. Az Olaszországból tizenkettedik bevetésére induló gép és személyzetének feladata az volt, hogy Varsó belvárosába lőszer utánpótlást vigyen a felkelőknek. Küldetésüket azonban nem teljesíthették.

Augusztus 26-án éjszaka a Magyarország feletti átrepülés során az Újvidék környékére telepített 8/NJG.6. német éjszakai vadászrepülő alakulat Wilhelm Johnen nevű pilótája Messerschmitt Bf110G-4 típusú gépével Bácsbokod térségében megtámadta és lelőtte a RAF bombázóját.

A korabeli csendőrségi és vármegyei jelentések így írnak az esetről:

„A Magyar Királyi Csendőrség jelenti: Bácsbokod (Bács–Bodrog megye) község határában 1 db 4 motoros angol gép lezuhant. A személyzet meghalt, elégett. A roncsok között találtak: 2 db személyi igazolványt, 2 db Európa térképet, 251 lírát.”

Bács-Bodrog megye főispánjának jelentése a Belügyminiszternek 1945. november 5-én:

„Jelentem! Bácsbokod község határában Scháffer Mihály tanyájánál 1944. évi augusztus havában egy angol, vagy amerikai gyártmányú gépet légi harcban lelőttek. A gépben 6-7 személy lehetett, de pontosan megállapítható nem volt, mert a személyzet apró darabokra szakadt szét a robbanástól. A hullarészeket a község elöljárósága egy koporsóba zárva a köztemetőben temettette el. A személyzet személyazonossági iratait az ott állomásozó dr. Zöldi Márton SS alakulat parancsnoka vette magához...”

A történet itt 65 évre megszakadt. 2009 nyarán Galambos Gábor vezetésével a Bajai Roncskutató Egyesület kutatni kezdett a repülőgép után. A szemtanúk elbeszélése és korabeli térképek alapján beazonosították az egykori Schäffer-tanya, majd a becsapódás helyét. A földből lőszerek és műszerdarabok kerültek elő. A szemtanúk azt is elmondták, hogy – szemben az 1945-ös főispáni jelentéssel – a személyzet összeroncsolódott testrészeit a közeli vízelvezető árokba dobálták. Ezt látszott megerősíteni, hogy a falu egyházi és polgári anyakönyvében nincs nyoma a lengyel személyzetnek, pedig az ismeretlen pilótákat is anyakönyvezték a háború alatt.

2012-Bácsbokod-feltárás.jpg

Feltárás, 2012. október.

Fotó: Bajai Roncskutató Egyesület

2011. november 21-én a roncskutatók kitakarították a csatorna becsapódás környéki részét, melyből a roncsdarabok mellett emberi csonttöredékek, a személyzet egyik tagjának bakancsa, egy zubbonygomb és a repülőgép gyári adattáblája került elő. Ez utóbbinak köszönhetően ismertté váltak a repülőgép adatai.

Típusa:

Halifax B/GR Mk. 2.srs.1a.

Gyártási helye és ideje:

Samlesbury, Anglia (EE – English Electric gyártmány), 1943

Állománya:

Royal Air Force (RAF) 205. Bomber Group 334. Wing 1586. Flight, lengyel személyzettel üzemelt

Egyéni jelzése:

JD-362

Festése:

fekete, felül zöld-barna

Lajstromjele:

vörös GR-E

Idén ősszel az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis katonai kutatói, valamint a Magyar Roncskutató Egyesület és a Bajai Roncskutató Egyesület civil roncskutatói elhatározták, hogy összegyűjtik a személyzet földi maradványait, feltárják a repülőgép apróbb darabjait és mentesítik a területet a gép által szállított lőszerektől. Az október 8-12. között zajlott exhumáló feltárás mindhárom célt sikerrel teljesítette. A kutatás során mintegy 80 köbméter földet válogattak át, melyből több mint 1100 lőszer és több mint 100 emberi maradvány került elő. A csontokat igazságügyi orvosszakértő fogja megvizsgálni, hiszen minden kétséget kizáróan bizonyítani kell, hogy emberi eredetűek és származhatnak 1944-ből. A bizonyítás után a lengyel személyzet végre békében pihenhet majd.

2012-Bácsbokod-adattábla-res.jpg

A föld alól előkerült adattábla.

Fotó: Sándor-Singer Éva

2012-Bácsbokod-üzamennyműszerlap-res.jpg

A Halifax üzemanyag szintjelző műszerének számlapja.

Fotó: Sándor-Singer Éva

A hajózók személyazonosságára Galambos Gábor derített fényt, aki felvette a kapcsolatot Thomas Rajkowski lengyel történésszel. 1946-ban a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felkutatta a Magyarország területén hősi halált halt angol és amerikai katonák lehetséges és ismert sírjait. Így kerültek a RAF kötelékében harcoló lengyel katonák is a solymári Brit Katonai Temetőbe, ahol a 4. parcella B sor 1–7. sírjaiban nyugszanak „Kollektív” azonosítással. Név szerint:

  • Jan Radwan-Kuzelewski, 25 éves pilóta
  • Kazimierz  Sorówka, 25 éves bombacélzó
  • Stefan Kleniewski, 31 éves navigátor
  • Karol Walaszek, 20 éves rádiótávírász
  • Leon Witkowski, 29 éves fedélzeti technikus
  • Tadeusz Ogrodnik, 26 éves lövész
  • Edward  Jodis, 23 éves lövész

A feltárás során előkerült gépdarabok és felszerelési tárgyak a Szolnoki Repülőmúzeumba kerültek. A személyzet maradványait a Hadisírgondozó Iroda átadja a RAF-nak és azok további sorsáról ők döntenek majd.

* * *