TENGERÉSZETI GYŰJTEMÉNY FIUMÉBEN

0173.jpg

A fiumei (Rijeka) kikötő épületsora mögött, a hegyoldalon áll az egykori kormányzói palota, amelynek megépítésére a város tizenharmadik magyar kormányzója, Batthyány Lajos gróf adott megbízást Hauszmann Alajos építésznek. Az 1898-ban elkészült neoreneszánsz épület a mindenkori magyar kormányzó hivatala és otthona volt, napjainkban a Horvát Tengermellék Történeti és Tengerészeti Múzeuma látogatható benne. A központi csarnokban, a termekben és a folyosókon elsősorban a város történetét bemutató dokumentumokat, művészeti alkotásokat, mindennapi használati tárgyakat, bútorokat állítottak ki, a tengerészeti gyűjtemény összességében csak egy kis részt foglal el.

0174.jpg

A homlokzati felirat maradványa a kormányzói palotára emlékeztet.

0177.jpg

A múzeumot az 1920 és 1924 között létezett független Fiumei Szabadállam első elnökéről, Riccardo Zanelláról elnevezett téren találjuk.

0170_1.jpg

Az épület egy ápolt parkban helyezkedik el.

0159.jpg

Ez a látvány fogadja a múzeumba belépő látogatót. A gyűjtemény egyik legjelentősebb darabja a középen kiállított pohár, amelyből II. József ivott 1775-ös fiumei látogatásakor. Száz évvel később I. Ferenc József nem élt ezzel a lehetőséggel, inkább azt javasolta a város vezetőinek, hogy amikor múzeumot alapítanak, a pohár ott legyen kiállítva.

0080.jpg

0083.jpg

Kis hajó a nagy térben. Az épület központi csarnokában egy kétárbócos brigg modelljét állították ki.

0099.jpg

0100_1.jpg

A Kvarner-öböl és az Adria térképei mellett navigációs eszközöket láthatunk ebben a félreeső szobában, a mennyezeten egy vitorla feszül.

0105_1.jpg

A múzeumban számos nagy méretű hajógyári modellt láthatunk. Igazi régiségek ezek, amelyeket az eredeti hajó megépítésekor készítettek. A fiumei illetőségű Aldo egy háromárbócos, teljes vitorlázatú hajó volt.

0101.jpg

A vitrinben a skóciai Aberdeenben 1913-ban vízrebocsátott, egycsavaros Sparta modellje van. A személy- és áruszállításra tervezett hajót a fiumei Magyar-Horvát Gőzhajózási Társaság részére építették. Az évtizedek alatt többször váltott nevet és tulajdonost, végül 1947-ben Splitből Fiume felé hajózva aknára futott és elsüllyedt. A roncsot később kiemelték és szétbontották.

0102.jpg

A partizán lányokról és asszonyokról elnevezett SS Partizanka modellje. A kétcsavaros gőzhajó eredetije 1931-ben épült Prestolonaslednik Petar néven egy angliai hajógyárban. A Partizanka nevet 1950-ben kapta és ezen a néven hajózott az Adrián 1969-ig, amikor kivonták a szolgálatból és az olaszországi La Speziában lebontották. 

0109.jpg

A múzeum üvegtárlóiban számos hajónaplót is láthatunk és olvashatunk.

0110.jpg

0111.jpg

A folyosókat festmények és színes rajzok díszítik az Adriához és Fiuméhez köthető hajókról. Klasszikus, háromárbócos klipperek szép számmal kerültek ki az itteni hajógyárakból is, bár nem lettek olyan híresek, mint az angol vagy amerikai vitorlások.

0112_1.jpg

Az Adria part menti vizein áruszállításra használt trabakul modellje.

0120_1.jpg

A magyar kormánytól a Cunard Line kapott engedélyt kéthetenkénti hajójáratra Fiume és New York között. A társaság hajója, az RMS Carpathia, először 1903. december 18-án indult Fiuméből New York felé, 257 kivándorlóval a fedélzetén. A rendszeres forgalomnak az Osztrák-Magyar Monarchia és Nagy-Britannia közötti közelgő hadiállapot vetett véget és a Carpathia utoljára 1914. július 22-én hagyta el Fiumét. 

0116.jpg

A hajózástörténet egyik legismertebb kereskedelmi hajójának, az RMS Titanicnak kisméretű modellje.

0115_1.jpg

A White Star Line hajója és az Adria-parti város között a Fiuméből New Yorkba tartó, és a Titanic túlélőit kimentő Carpathia a kapocs. Ha 1912. április 14-én nem következik be a Titanic katasztrófája, valószínűleg sosem hallunk erről a hajóról.        

0121.jpg

A Carpathia 1915-től hadi szolgálatban állt. A végzete 1918. július 17-én érte utol, amikor az U-55 német tengeralattjáró az írországi Fastnet Rocktól nagyjából 200 kilométerre, délnyugatra, torpedókkal elsüllyesztette.

0123.jpg

Balra: A Carpathia fedélzetén pincérként dolgozó horvát származású Josip Car elhozott egyet a Titanic túlélői által hátrahagyott mentőmellényekből. Ő maga később Argentínába emigrált, a mellényt felesége adományozta a városi múzeumnak. A Titanicról származó mentőmellényekből mindössze öt van kiállítva, Európában ez az egyetlen.

Jobbra: A parti szemafor állomásokkal az egyes állomások vagy a partközelben lévő hajók és az állomások között továbbíthattak információkat. Ez a megoldás a hajók fedélzetén értelemszerűen nem működött, ott a jelzőzászlók voltak használatosak.

0124.jpg

Ikonikus tárgyak: tengerészláda és kormánykerék

0126_1.jpg

Az 1875-ben Glasgowban épült, Anglia és Ausztrália között közlekedő Contessa Hilda háromárbócos bark makettje. A hajó 1902-ben került egy Losinj-szigeti kapitány és más befektetők birtokába, akik hosszú távú útvonalakra állították be – 1910-ig az adriai kikötőket kötötte össze Chilével.

0134.jpg

Az adriai hajókat díszítő alkotásokból, orrdíszekből ez a múzeum is rendelkezik egy kisebb gyűjteménnyel.

0132.jpg

A hátsó árbócán hosszvitorlákkal felszerelt bark kedvelt hajótípus volt a tengerészek körében. Ilyen volt az 1867-es építésű Grad Karlovac is. A Károlyvárosról elnevezett 538 tonnás klipper a Fiuméhez közeli Kraljevicában épült.

0135.jpg

A hajógyárak a teljes hajót bemutató nagy, impozáns modellek mellett ilyen szerkezeti modelleket is készítettek. Még a hajó gerince alatti tartólábak kidolgozására is ügyeltek.

0117.jpg

A következő modell egy hadihajóé: a Tegetthoff-osztályú SMS Szent István lehetett bármilyen impozáns csatahajó, 1918. június 10-én olasz gyorsnaszádok torpedói végeztek vele. 

0139.jpg

Az 1911-es építésű jugoszláv Slava gőzhajó pusztulását ábrázoló festmény. A Slava a Bristol-csatornában futott aknára 1940. március 16-án. Személyzetéből egy fő odaveszett, a többieket kimentették.

0146.jpg

Balra: A galéria egyik falfülkéje ideális felület a kötélcsomók bemutatására. Jobbra: Kicsi, de nem modell. A galérián egy parti vitorlást is kiállítottak. A padlót iránytű díszíti.

0154.jpg

A különböző cserépedények, amforák elhelyezésére egy ötletes megoldást találtak: a gyűjtemény a lépcsőházban kapott helyet.      

0156.jpg

0158.jpg

A mosdókhoz vezető folyosón kézifegyver gyűjteményt helyeztek el.

0160_1.jpg

0161_1.jpg

0163.jpg

0165_1.jpg

Ágyú és horgonyok a múzeum kertjében.

*

A hegyoldalból harminc méterrel lejjebb kell sétálnunk, hogy a kikötőbe érkezzünk. A múzeum ennyivel helyezkedik el a tengerszint felett.

0178.jpg

Jókai Mór emléktáblája a Riva és a horvát haderő 3. dandárjáról elnevezett tér sarkán, az egykori Hotel Európa falán.

0184.jpg

A Carpathia emléke a kikötőben is jelen van. Miután a hajó 1912. május elején visszaérkezett New Yorkból, Wickenburg István gróf, Fiume kormányzója látogatást tett a fedélzeten Arthur Rostron kapitánynál. A Titanic túlélőinek mentéséért a Carpathia parancsnoka május 10-én, Budapesten vehette át a kitüntetést Lukács László miniszterelnöktől. 

0181.jpg

0188.jpg

0191.jpg

A Kraljica Mora (A tenger királynője) nevű kétárbócos horvát iskolahajó 2010-ben épült Korcula szigetén. A vitorlás zárt kormányállásból vezethető, nyolc vitorlája mellett két dízelgépére is hagyatkozhat. Hétfős személyzet üzemelteti, 28 kadétot és négy oktatót vehet a fedélzetére.  

* * *

Fotó: Szórád Tamás