LÁTNIVALÓK BASTOGNE UTCÁIN

Ha Hollandia felöl érkezünk Belgiumba, és már magunk mögött tudtuk a valaha szebb napokat látott Liége lehangoló városrészeit és lepusztult rozsdaövezetét, felüdülésként hat az Ardennekben vezető autópályán haladni a luxemburgi határ közelében fekvő Bastogne felé. Miután a német hadsereg 1944. december 16-án megindította az Antwerpen visszafoglalását és az amerikai és angol erők fő utánpótlási vonalának elvágását célzó ardenneki offenzívát, és behatolt Belgiumba, az úthálózat miatt stratégiai fontosságú helyen lévő, szeptember 10-én egyszer már felszabadított Bastogne újra célpont lett. A német előrenyomulás végleges visszaszorításához még több mint egy hónap kellett, de Bastogne ostroma már december 27-én véget ért. A városban több kültéri látnivaló emlékeztet az 1944 karácsonyán vívott harcokra.

0362.jpg

Barracuda. A kisváros leglátványosabb kültéri emlékműve a Bastogne-t védő 101. légiszállítású hadosztály megbízott parancsnokáról, Anthony McAuliffe tábornokról elnevezett téren áll. A Barracuda nevű Sherman M4A3(75)W harckocsi a 11. páncéloshadosztály, 41. harckocsi zászlóaljának B századánál harcolt. Az 1944. december 30-án indított támadás első szakaszában a Barracuda és egy másik Sherman leszakadt a többiektől. A saját erőket keresve olyan területre tévedtek, amely a német XLVII páncélos hadtest ellenőrzése alatt állt. A németek habozás nélkül tüzet nyitottak a két elkóborolt Shermanre, amelyek megfordultak és menekülni próbáltak. Az egyiket kilőtték, személyzetéből négyen azonnal meghaltak, az ötödik harckocsizó pedig a fogságba esést követően hunyt el. A menekülő Barracuda egy olyan vizenyős területre futott rá, amely a hó alatt nem látszott. A nagyjából harminctonnás jármű azonnal megsüllyedt és álló célponttá vált. A németek nem tétováztak, oldalról egy Panzer IV-es 75 mm-es lövedéke, hátulról pedig egy gyalogos katona Panzerfaustja ütötte át az amerikai harckocsi páncélját. A kilőtt járművet a személyzet azonnal elhagyta, és valamennyien fogságba estek. A harckocsi parancsnoka, Wallace Alexander törzsőrmester másnap belehalt a sérüléseibe. A töltő és az irányzó, Dage Herbert közlegény és Cecil Peterman tizedes szintén megsérült, de életben maradt. Sértetlenül esett fogságba a vezető, Andrew Urda őrmester és a segédvezető/géppuskás, Ivan Goldstein közlegény. A sebesültek ellátást kaptak és sértetlen bajtársaikkal együtt hadifogolytáborba kerültek. Urda és Goldstein zsidó származása a dögcédulák és egyikük zsebében talált levél alapján a motozáskor derült ki. A kivégzéstől megmenekültek, és kényszermunkára ítélték őket, ahol a bánásmód és az éhezés miatt mindketten csontsoványak lettek. Miután táboruk felszabadult, a két zsidó katona hónapokat töltött kórházban. Goldstein rendbe jött, Urda azonban sosem gyógyult meg teljesen.

0383.jpg

Az európai háború végét követő hónapokban a roncs járműveket elkezdték szétbontani, többnyire ott, ahol álltak. A Barracudát foglyul ejtő földterület gazdája nem engedte, hogy a Shermant helyben darabolják fel, mert attól tartott, hogy ez beszennyezheti a vízforrást, amely a tanyáját és a szántóföldjét látja el vízzel, viszont beleegyezett, hogy a belga hadsereg elvontassa. 1947-re már kevés harckocsi maradt egy darabban és Bastogne vezetése egy emlékmű lehetőségét látta a kilőtt Shermanben. Megvásárolták, rendbe hozták és jelenlegi helyén állították ki az amerikai harckocsit, mint a Bastogne-ért vívott harcok egyik jelképét. A Barracuda 2006 novemberében ideiglenesen lekerült a talapzatról, hogy fél évvel később megújulva kerüljön vissza oda.

0373.jpg

A kiállított Sherman a 321. volt a detroiti Fisher Body által 1944 februárja és 1945 márciusa között gyártott 3071 darab M4A3(75)W változatból

0375.jpg

Az M4A3(75)W fő fegyvere a 75 mm-es harckocsi ágyú volt, amelynek csövét menet közben egy fordított V betűhöz hasonló támaszhoz rögzítették. A Barracudáról ez a támasz hiányzik, csak a bekötési pontjai látszanak a fehér csillag felett

0369.jpg

A Panzer IV-es találatának nyílása a harckocsi oldalán. Ez a találat sebesíthette meg a toronyban lévőket, a parancsnokot, a töltőt és az irányzót, míg a jármű orrában ülő vezető és segédvezető/géppuskás sértetlen maradt. A nyílást egy diszkrét drótkosárral zárták le, megelőzve, hogy mindenfélét bedobáljanak a járműbe

0376.jpg

A D78461-es típusú torony hátuljára szerelt 12,7 mm-es géppuskát eredetileg a hátulról támadó repülőgépek ellen rendszeresítették, de gyakorlatilag minden ellen használták

0370.jpg

Ebből a szögből nem csak a Panzerfaust találatának bemeneti nyílása látszik a Sherman hátulján, hanem az is, hogy az ardenneki harcokra szélesítő elemek kerültek a lánctalpra – bár ez sem segített a Barracudának, amikor a kritikus pillanatban megsüllyedt a puha talajon. A harckocsi hovatartozásának jelzéseit hátulra is felfestették

0365.jpg

A harckocsi alatti talapzaton több emléktáblát is elhelyeztek. Az egyik a 10. páncélos hadosztályra emlékeztet

0367.jpg

A másik a 406. vadászosztály előtt tiszteleg, amely a 9. légierő részeként P-47 Thunderboltjaival 1944. május 9-én kapcsolódott be a harcokba. Angliai bázisáról majd francia, belga és német tábori repülőterekről felszállva, elsősorban földi célpontokat támadott, majd 13 612 harci bevetéssel, 34 000 repült órával, 133 repülőgép és 85 pilóta elvesztésével 1945. április 20-án fejezte be a háborút

0364.jpg

A Barracuda egyik oldalán Anthony McAuliffe tábornok szobra áll. A Bastogne-t bekerítő német erők parancsnokának ultimátumára adott, sokat idézett és sokféleképpen fordított válasza (Nuts!) szállóigévé vált. A Sherman másik oldalán a Szabadság Útjának (Voie de la Liberté) utolsó, 1146. kilométerköve látható. A 0. kilométer Normandiában van

0389-2.jpg

Hagyományőrzők érkeztek a Barracudához. Két járművel jöttek, egy Willys Jeeppel…

0387-2.jpg

… és egy Dodge WC-52-essel. Az utak felett kifeszített huzalok ellen egy szögvasból hegesztett eszköz védte a Dodge-ban ülőket

0392.jpg

Balra: Emléktábla azon a helyen, ahol 1944 decemberében a 10. páncélos hadosztály 20. lövész zászlóaljának kötözőhelye volt. A Luftwaffe december 24-én bombázta a várost és a kötözőhelyen több mint harminc amerikai katona és egy önkéntes belga nővér, Renée Lemaire vesztette életét.  Jobbra: A szövetséges erőkkel együttműködő 57 belga gyalogos (puskás) zászlóalj egyike a George S. Patton tábornok 3. hadseregével együtt harcoló 11. zászlóalj volt, ezért került emléktáblájuk a Patton-emlékmű falára

0382.jpg

Patton tábornok 1963. szeptember 8-án avatott emlékműve a róla elnevezett Place du Général Patton felé néz. Eredetileg 30 méterrel odébb volt egy zöld területen, de 2010-ben, felújítást követően jelenlegi helyén állították fel újra. (Itt is az az érzése támad az embernek, mint a Barracudánál: talán akadt volna szerencsésebb hely e két fontos emlékmű elhelyezésére a városban, a két tér ugyanis nem más, mint parkoló.)

0380.jpg

Patton kőbe vésett portréját Marcel Rau belga szobrász készítette 

0381.jpg

A tájékoztató tábla két oldalán, több nyelven olvasható, amit Patton Bastogne felszabadításában játszott szerepéről tudni kell

0394.jpg

A városba bevezető főbb utak mentén több Sherman tornyot is kiállítottak, amelyek a várost védő amerikai csapatok pozícióit jelképezik, de néhányat már elszállítottak, hogy múzeumi harckocsikra szereljék őket. Két tornyot kerestem fel. Az egyik a városból kifelé haladva, a Rue de Neufchateau jobb oldalán van, az N4-es út felüljárójának felhajtójánál kialakított emlékhelyen

0396.jpg

A toronnyal Ernest Glessener hadnagy emléke előtt tiszteleg a város. A feliratot kiemelő festék már lekopott, de közelebbről jól olvasható, hogy Glessener hadnagy volt az első amerikai katona, aki azon a helyen esett el 1944. szeptember 10-én

0401.jpg

A D82081 (T23) típusú tornyot 76 mm-es ágyúval látták el. A lövegpajzson látható kerek nyílások közül a (képen) jobb oldali a párhuzamosított géppuskáé, a bal oldali az optikai célzókészüléké volt

0402.jpg

A másik Sherman torony a Rue de la Chapelle sarkán álló kis templom előtt látható. Érdekes lehet misére menet egy pillantást vetni rá…

0403.jpg

A magasabb fedélváltozat üvegezett nyílásai valamivel jobb kilátást biztosítottak a parancsnoknak, amikor a harckocsi „begombolkozva” haladt vagy harcolt. Sajnos a hiányzó üvegek helyén mindenféle hulladékot dobáltak a toronyba

0406.jpg

Volt, nincs. A 76 mm-es ágyú csövéről hiányzik a csőszájfék. A menetes csővéget az aktív harckocsikon egy védőburkolattal látták el, hogy később a csőszájféket fel lehessen helyezni

 * * *

Fotó: Szórád Tamás