Híd az ipari háttér és az üzemeltetők között

LJÜ-nyitó.jpg

Az MH Légijármű Javítóüzem fennállásának 63. évébe lépett. Létrehozásakor egy olyan képesség kialakítása volt a cél, amely lehetővé teszi, hogy a repülőgépek üzemeltetése során bekövetkező, az üzemeltető alakulatok műszaki lehetőségeit meghaladó műszaki hibák kezelését akár a harctéren illetve a műveleti területen is olyan módon lehessen megoldani, hogy ne kelljen a gyártóhoz vagy az ipari hátteret biztosító vállalatokhoz fordulni.

Ennek egyik legfőbb oka az a klasszikus üzemeltetési, üzemben tartási filozófia volt, ami hat évtizeddel ezelőtt a Magyar Néphadseregben meghonosult. Egy települő repülőezreddel az ipari háttér nem települt volna, az egy későbbi hullámban zajlott volna le. Ezért volt szükség egy olyan szervezetre, amely képes arra, hogy az áttelepült repülőeszközökön az elsődleges javításokat, és a harci sérüléseket a lehető legrövidebb időn belül végrehajtsa. Ez a filozófia a mai napig igaz, amikor repülőgépeink hazánktól több ezer kilométerre hajtanak végre missziós feladatokat. Az évtizedek során többször volt névváltozás, és ahogyan az adott időszakban a honvédség változott, annak megfelelően változott az üzem szervezeti felépítése is.

LJÜ-05res.jpg

A katonai szervezeteknél szokásos felépítés mellett több javító alegység is van, amelyek közvetlenül a repülőgépeken dolgoznak. Mögöttük egy komoly háttéripar áll, amelyben a géplakatostól a kemigráfián a faforgácsolón és a hegesztőn keresztül számos szakma képviselve van. Ők nem a gépeken dolgoznak, de kiszolgálják a repülőgép javító osztályt. Emellett van egy műszaki fejlesztési és technológiai alegység, amely a repülőműszaki szakmának szinte minden szegmensét lefedi, ami a Magyar Honvédségben egyedüli képességként jelenik meg.

Az MH Légijármű Javítóüzem rendelkezik repülőipari metrológiai osztállyal is. Ők a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által hitelesített műszerállománnyal alapvetően a repülőtechnikához használt ellenőrző berendezések kalibrálását végzik, ami a legegyszerűbb feszültségméréstől a Gripen és a C-17-es repülőgépek, a Mistral légvédelmi rakéták, a különféle aknakeresők, és különböző fegyverrendszerek ellenőrző berendezéseinek kalibrálásáig terjed.

LJÜ-02res.jpg

Az üzem tevékenységi területe három hangárra és a kapcsolódó műhelyekre összpontosul. A nagyobbik hangárt a hetvenes években kifejezetten az An-26-os repülőgépekhez építették, és ma is ez a típus az MH Légijármű Javítóüzem fő profilja. Továbbra is érvényes, hogy a mindennapi üzemeltetés során a gépeket az üzemeltetők készítik fel a repülésre, ellenőrzik az üzemi folyadékokkal való feltöltöttségeket, és elvégzik a hajtóműpróbát beleértve a hajtómű szabályzást és cserét is.

Ugyancsak az MH Légijármű Javítóüzem emberei jogosultak a sárkányszerkezet sérüléses javítását elvégezni, vagy új berendezést beépíteni. A szállítógépek, a helikopterek és a Jak-52-esek sárkányszerkezetén gyakorlatilag mindent javíthatnak.

Az üzemben a nyomástartó edények, például oxigénpalackok vizsgálata és roncsolásmentes anyagvizsgálat is folyik. A roncsolásmentes anyagvizsgálat azért nagyon fontos, mert ez az előfeltétele az állapot szerinti üzemeltetésnek. Így az adott alkatrész állapotáról lehet egy kimutatást készíteni, hogy milyen elváltozásai vannak, mikor jut az elváltozás abba a kategóriába, ahol már nem eltérésként, hanem hibaként kell kezelni. Az üzem a roncsolásmentes anyagvizsgálat több módjára is be van rendezkedve; ilyen technikai és jogi képesség a Magyar Honvédségen belül csak itt van.

*

A kilencvenes évek végét követően NATO tagságunkból eredően a Magyar Honvédség is átalakult, nemzetközi szerepvállalást, missziós tevékenységet tűzött ki célul. Ennek megfelelően a Légijármű Javítóüzem feladata is változott. A régóta üzemeltetett és rendszeresített haditechnikai eszközöket valamilyen formában kompatibilissé kellett tenni ahhoz, hogy az új szövetségi rendszerben működhessenek. Az alakulat fejlesztéseinek köszönhetően ezek az átalakítások  sikeresen megtörténtek.

LJÜ-logo.jpgEz egyrészt a MiG-29-es repülőgépek saját-idegen felismerő berendezéssel való felszerelését, a rádiókkal kapcsolatos módosításokat, valamint a repülési műszereket érintő metrikus-angolszász konverter beépítését jelentette.  A MiG kifutott, de az An-26-os, a Jak-52-es és a helikopterek maradtak, így az üzem alaprendeltetése a szállító és kiképző repülőgépek és helikopterek hadrafoghatóságának, üzemeltetésének, üzemidejének biztosítása lett. Ha valamelyik Ancsa hadműveleti feladat végrehajtása közben sérül meg, akkor az MH Légijármű Javítóüzem emberei hozzák olyan állapotba, amivel már átrepülhet egy olyan helyre, ahol a komolyabb javítást is el lehet végezni. Ez lehet otthon, Kecskeméten is, amire volt már példa. A nagytestű madárral történt ütközés vagy a jegesedés okozta sérülések kijavítása már kiemelkedő, különleges esetnek számítanak, de a mindennapokat nem ezek a feladatok teszik ki. Az elmúlt években számos módosítás, fejlesztés és korszerűsítés került a szállítógépekbe.

Tíz éve már, hogy a magyar An-26-osok elkezdték ingázásukat Magyarország és a Közel-Kelet között. A bagdadi repülőtér biztonsági kockázatai miatt kerültek fel az első önvédelmi rendszerek a gépekre az üzem szakemberei által.

LJÜ-07res.jpg

Kevéssé ismert, hogy a szállítórepülő század An-26-osai is végezhetnek egészségügyi evakuálást (Medevac). Ez több mint egy egyszerű betegszállítás, amelyre az An-26-osok egyébként is fel voltak szerelve hordágyakkal és az azok rögzítésére szolgáló tartozékokkal. A szállítás közbeni betegellátáshoz orvosi eszközök, kötszerek, készítmények, gyógyszerek kerültek a fedélzetre, mégpedig a Légijármű Javítóüzem által kidolgozott, a biztonságos tárolást lehetővé tevő rögzítő és tároló rendszerekbe. Szintén kihívást jelentett a fedélzeti orvosi eszközök áramellátásának megoldása, de ezt is sikerült megoldani.

A zavarótöltet kazetták felszerelése és a Medevac konfiguráció kialakítása mellett kevésbé látványos, de fontos elemek is a fedélzetre kerültek.

A „Nyitott Égbolt” program keretében dolgozó An-26-osokra felkerült a légi felderítéshez használatos vezérlő, pozicionáló és irányító rendszer. A GPS berendezéstől érkező helyzet és sebesség jelet feldolgozó rendszer biztosítja, hogy a repülőgép az előre tervezett útvonalon haladjon, illetve segíti a kameravezérlést is.

Az alaprendeltetésből adódó mindennapi szállítási feladatok során azonban nem ezek a módosítások jelentik a legnagyobb segítséget, hanem a pilótafülkében elvégzett korszerűsítések. Ilyen például az eredetileg teljesen metrikus műszerezettséggel tervezett és gyártott An-26-osoknak olyan berendezésekkel történő felszerelése, amellyel a napjainkban érvényes repülésbiztonsági szabályzóknak megfelelve vehetnek részt a nemzetközi forgalomban. A Légijármű Javítóüzem egyik fejlesztése volt, hogy egy olyan zsúfolt pilótafülkébe, mint az An-26-osé, betegyenek egy plusz műszert, amitől a hajózónak nemcsak ki kell látni, de még segítenie is kell a munkáját. A pilóták előtt, a műszerfal tetején, egy elfordítható konzolra került egy többfunkciós display, amelyen a GPS, a veszélyes megközelítésre/összeütközésre figyelmeztető TCAS, az időjárásradar és a földközelséget jelző GPWS adatai jeleníthetők meg.

Az új berendezések beépítésekor a pilótafülkén kívül is akad munka, hiszen ilyenkor új antennákat is el kell helyezni. Vágni kell tehát egy kivezetést, és olyan módon kell felépíteni oda a csepp- vagy késantennát, hogy az ne okozhasson nemkívánatos áramlást.

LJÜ-04res.jpg

Az üzem saját műszermúzeuma.

A forgószárnyas géppark is átesett némi átalakításon, amelyek a Mi-8-as és -17-es szállító helikopterek fedélzeti berendezéseit érintették. A kutató-mentő feladatoknál hasznos kereső iránytű, új rádió-magasságmérő és a polgári szervekkel való kapcsolattartásra szolgáló EDR (Egységes Digitális Rádióháló) készülék került beépítésre. Azonkívül a Mi-24-es oktató változatának fejlesztése és kivitelezése is megvalósult.

A SZIROM (Számítógépes Integrált Repülési Paramétereket Rögzítő és Kiértékelő Objektív Mérőrendszer) repülési adatrögzítő farok végtartóra történő áthelyezése is a Légijármű Javítóüzem feladata volt, de a különleges műveleti erők igényei és tapasztalatai alapján ugyanitt került beszerelésre a gyorsköteles lecsúszáshoz használt „Fast Rope” keret is. Az üzem fő feladata a berendezés technikai kidolgozása és rendszeresítése volt.

LJÜ-01res.jpg

A JAS 39 Gripen földi tartozékainak – többek között a katapultülés kocsi, az AMRAAM rakéták szállítókocsija, a Litening konténer emelőkocsija - gyártása is folyik azok eredeti gyártójának tervei alapján és a pápai C-17-eseknél is vannak földi kiszolgáló állványok, eszközök, amelyeket a kecskeméti üzem gyártott le.

A Légijármű Javítóüzemnél kifejlesztett berendezések földi és légi próbáját a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Igazgatósága hagyja jóvá és ők adják ki a hatósági engedélyt is. Utána nevezhető az új berendezések szemszögéből is üzemképesnek a repülőgép.

*

Ha a rendszerből kivont, feleslegessé vált haditechnikai eszköz múzeumba vagy haditechnikai parkba kerül, a Légijármű Javítóüzem végzi az előkészítést, hogy az eszköz a szabályoknak megfelelően kerüljön kiállításra, vagyis ne lehessen többé fegyverként használni. Ide tartozik azoknak a kommunikációs eszközöknek vagy más, titkosított berendezéseknek a kiépítése is, amelyeknél fontos, hogy ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. Az elmúlt tíz évben az egyik fő feladat volt a repülőgépek hatástalanítása, mivel erre csak a Légijármű Javítóüzemnek van jogosítása. A keceli gyűjtemény jelentős részét ők hatástalanították, de van gépük a zánkai haditechnikai parkban is.

A MiG-29-esekkel kapcsolatos végjáték is az üzemnek jutott. Amikor döntés született a típus megmaradt példányainak értékesítéséről, ennek technikai előkészítését, az állapotfelmérést végezték a Légijármű Javítóüzem emberei.

Ennél sokkal szomorúbb feladat, amikor egy szerencsétlenül járt repülőgép maradványait kell a kivizsgálókkal együtt összegyűjteni, megvizsgálni, majd a nagyobb darabokat szétbontani, az anyaalakulathoz beszállítani, ott repülőalakra összerakni és szakértői hátteret biztosítani a baleset kivizsgálásához.

*

LJÜ-06res.jpg

Légcsavaragy előkészítése szállításhoz.

Az üzem három fő feladatot tart szem előtt. Egyrészt a meglévő képességek - kiképzés, szakemberek, logisztikai rendszer - megtartását, másrészt e képességek nagyobb, szélesebb területen - szárazföldi alakulatok, haditechnikai eszközök - való alkalmazását, harmadrészt új képességek megszerzését, mint például az ISO 9001 (az üzemnél előállított termékek minőségének biztosítási rendszere) és AQAP 2110 (katonai beszállítási minőségbiztosítási rendszer) szerinti tanúsítvány megszerzése.

A Magyar Honvédség technikai eszközei olyan szintre jutottak, hogy egy korszerűsítési folyamatnak kell elindulnia, ahogy az a vadászgépek esetében is történt a Gripen rendszeresítésével. Új feladat és egyben újabb kihívás lesz, ha új szállító repülőgép és új helikopter típus jelenik meg a magyar katonai repülésben.

*

Kevéssé ismert, hogy a MH Légijármű Javítóüzem műhelyeiben az elmúlt években legyártásra kerültek a JAS 39 Gripen típushoz rendszeresített egyes kiszolgáló eszközök és földi tartozékok, amelyek a magyar és az idelátogató Gripenek kiszolgálásában kapnak szerepet. 

Ezeket az eszközöket praktikusabb és olcsóbb helyben gyártani, mint Svédországból beszerezni. Az MH Légijármű Javítóüzem által legyártott eszközök az eredeti gyártó által az üzem rendelkezésére bocsátott tervrajzok alapján készültek és rendelkeznek a gyártó minőségi megfelelőségi tanúsítványával.

LjűJav-kabinlétra.jpg

Magyar létra egy svéd Gripenen a 2011-es Squadron Exchange gyakorlaton. Ha zöld kabinlétrát látunk a sárga-fekete helyett, akkor arról tudhatjuk, hogy itthon készült.

LjűJav-Termékek.jpg

Gripen földi tartozékok: vontatóvilla, kabinlétra, kabinlétra áthidaló, katapultszállító kocsi, katapultszerelő állvány, hajtóműtér borítólemez tartó kocsi.

LjűJav-LDPkocsi.jpg

A Litening konténer függesztő kocsija.

LjűJav-AMRAAMkocsi.jpg

AMRAAM rakétaszállító kocsi. Mint az eredeti.

LjűJav-ÜlésÁllvány.jpg

Katapultszerelő állvány.

LjűJav-ÜlésKocsi.jpg

A repülőgéptől a műhelyig ilyen kocsin lehet szállítani a katapultülést.

* * *

Társszerző: Singer Éva