Színkavalkád

Az Air Base blogon már volt szó a repülőgép-hordozókon szolgáló kiszolgáló és műszaki személyzet öltözékéről. Akkor munkavédelmi szempontból ismerkedtünk az öltözékekkel, most a színükről lesz szó.

A színkódok használatának lényege, hogy az egyes területen dolgozók ránézésre jól megkülönböztethetőek legyenek. Így mindenkiről egy pillantással megállapítható, hogy jókor van-e jó helyen. Ez is, mint annyi más szabály, a biztonságot szolgálja. Ezért a fedélzeti szakemberek felsőruházata, a pulóver, a mentőmellény és a fejvédő a feladatkörnek megfelelő színű.

A palettát kezdjük mindjárt a legfeltűnőbb színnel, a sárgával. Az élénk szín jól kitűnik a környezetből és felhívja a figyelmet viselőjére, akinek feladatához tartozik, hogy valamilyen jelzést adjon.

Sárgát visel a repülőfedélzeten zajló összes tevékenységért felelős tiszt (Flight Deck Officer), a repülőgépek fedélzeti mozgatását irányító altisztek (Plane Director), a tűzoltó és műszaki mentő személyzetek kiképzéséért, a mentőfelszerelések állapotáért és a mentőszolgálatokért felelős tiszt (Aircraft Crash and Salvage Officer).
Ugyancsak sárga ruhában végzi nem könnyű szolgálatát a fékező berendezésért és annak személyzetéért felelős tiszt (Arresting Gear Officer). Az ő ruházatában már némi eltérés tapasztalható, mivel sárga fejvédő helyett, három narancsszínű csíkkal ellátott zöld fejvédőt használ.
Ugyanez a zöld fejvédős sárga öltözéke van a lövésznek is nevezett katapulttisztnek (Catapult Officer). Ez utóbbi végzi a filmekből jól ismert "letérdelős, előremutatós" mozdulatot és felügyeli a katapultos indítás valamennyi mozzanatát. 

A figyelemfelkeltő sárgához hasonlóan a veszélyt jelentő vörösön is több szakág osztozik. A repülőgépek fegyverzetével, bombákkal, rakétákkal, lőszerrel a fegyveres szakág foglalkozik. Vörös pulóvert, mellényt és fehér fejvédőt visel a fegyverzeti tiszt (Ordnance Officer), aki a fegyverzet mozgatását és függesztését felügyeli.
A repülőgéppel visszaérkezett vagy meghibásodott fegyverzet leemeléséért és további kezeléséért külön személyzet felelős (Explosive Ordnance Disposal Officer and Crew). Mellényük és fejvédőjük egyaránt vörös, akárcsak a fegyveresek harmadik csoportját alkotó személyzetnek (Ordnance Handlers), akik a fegyverzetet mozgatják a hajó fegyvertároló helyiségei és a repülőgépek között.

"Vörösinges fiúk" szolgálnak a tűzoltó és műszaki mentő szolgálatánál is. A szolgálat a repülőüzem teljes időtartama alatt készenlétben áll a helyén és a járó motorral várakozó tűzoltó járműveken, hogy egy kényszerleszállás vagy a repülőfedélzeti tűz esetén, másodperceken belül beavatkozhasson. Vörös öltözéküket készenlét esetén a speciális tűzálló ruha takarja.

A semlegesnek mondható fehéret használja a repülőgépek leszállításának kulcsembere, a leszállásirányító tiszt (Landing Signal Officer). A leszállásirányító platformon dolgozóknak nem kell fejvédőt viselniük, és mivel közülük sokan hajózók is egyben, elég az overall viselete, nem kötelező a fehér pulóver.

Szintén fehérbe öltözik a repülőfedélzet általános biztonságáért felelős tiszt valamint az alá beosztott biztonsági személyzet (Safety Officer and Crew). Feladatuk meggyőződni arról, hogy minden az előírások szerint zajlik-e.
Fehér pulóver, mellény és fejvédő jár annak a tisztnek is (Air Transport Officer) aki a szállítórepülőgép vagy helikopter rakományával és utasaival kapcsolatos ügyeket koordinálja. Szintén fehér mellényt és fejvédőt kapnak azok a civilek, akik látogatóba érkeznek egy hordozóra. Enélkül ők sem léphetnek a repülőfedélzetre.
Két szakág fehér mellényét megkülönböztető jelzéssel látták el. A repülőszázadokhoz beosztott ellenőrök (Squadron Plane Inspectors) mellényét a század jelölésén kívül pepita minta jelöli, fejvédőjük azonban zöld. Ők másznak be a katapulton álló repülőgép alá egy utolsó gyors ellenőrzésre, majd hátul, kétoldalt elhelyezkedve jeleznek, ha mindet rendben találtak.
Ugyancsak megkülönböztetett fehér öltözéket viselnek azok az egészségügyi (Medical) szolgálathoz beosztott emberek, akik a repülőfedélzeten bekövetkezett sérülés esetén azonnali segítséget nyújtanak. Mellényüket értelemszerűen elöl-hátul nagy vörös kereszt jelöli.

A hordozófedélzeti hierarchia alján a kékek vannak. Kiképzésük gyors és egyszerű, mivel egyszerű feladatokat hajtanak végre. Az is igaz, hogy ha nem végzik hibátlanul, komoly károk keletkezhetnek. A kékruhás területek ugródeszkául szolgálhatnak azoknak, akik szívesen maradnak tovább a repülőgép-kiszolgálás területén.

A kékek feladata repülőgépek rögzítése láncokkal és féktuskóval (Aircraft Handling and Chock Crewmen). Ugyancsak a kék pulóverbe, kék mellénybe és kék fejvédőbe öltözött tengerészek vezetik a vontató és indító járműveket. A vontatók elosztása a traktorkirálynak becézett tengerész feladata. Az ő öltözéke kék fejvédőből és kék mellényből áll, de alatta sárga pulóver jelzi, hogy az illető vezényel valamit.
Ugyancsak a kékek csapatához tartoznak a felvonókat működtető tengerészek (Elevator Operators). Őket a fehér fejvédő különbözteti meg a többi kékruhástól.

Mindössze egyetlen terület tartozik a lila színhez. Ez az üzemanyag szolgálat. Őket az öltözékük színe után szőlőnek nevezi a zsargon. Gyakorlatilag a hordozón fellelhető kenő- és üzemanyagokért felelnek. Ők végzik a repülőgépek és a kiszolgálójárművek tankolását, üzemanyagot biztosítanak a karbantartóknak a kiépített hajtóművek próbáihoz, olajozzák a katapultokat, és rendszeresen ellenőrzik az üzemanyag minőségét. Tevékenységül garantáltan piszkos munkának mondható. Ruházatuk kivétel nélkül lila pulóver-mellény-fejvédő kombináció.

Ugyancsak egyetlen területet takar a barna szín is. A barna pulóvert, mellényt és fejvédőt viselő személyzetet a gépfelelősök (Plane Captains) alkotják. Napi munkájuk meggyőződni arról, hogy a hozzájuk tartozó repülőgép műszakilag megfelelő és a feladatra felkészített állapotban van. Ők felelnek tehát a repülőgép általános állapotáért és a tisztaságáért. Ugyancsak ők felügyelik a hajtóműindítást és az azt követő ellenőrzéseket. A helikopterek gépfelelősei ugyancsak barna öltözéket, de vörös fejvédőt viselnek.

A zöld öltözéket viselők létszáma viszonylag nagy, több szolgálat tagjai tartoznak ide. A katapultok körül is számos zöldruhás dolgozik. Öltözékük "csupa zöld" azaz zöld pulóver, mellény és fejvédő.
A biztonsági megfigyelő (Catapult Safety Observer) közvetlenül az indítótiszt alá van beosztva. Ő is azt figyeli, hogy a katapultra történő csatlakoztatás és az indítás előkészületei szabályszerűen zajlanak-e. A katapultos csatlakoztatást és a visszatartó rögzítés felhelyezését (Hook-up and Holdback Crew) végző személyzet munkáját a repülőfedélzet biztonsági altisztje (Topside Safety Petty Officer) ellenőrzi. Időközben a sugárterelő felemelését végző operátor (Jet Blast Deflector Operator) felemeli a terelőt a repülőgép mögött. A terelő működését figyelemmel kísérő megfigyelő is zöldben van, de mellénye fehér színű.
A személyzet egy másik tagja (Centerdeck Operator) ez alatt a katapult kezelőszemélyzetével kommunikál, megadja az indítandó repülőgép típusát, oldalszámát és a súlyát. Ez utóbbi a katapult beállítása miatt fontos. A súlytáblát tartó ember (Weight Board Operator) a számokat beállítva, majd a táblát felmutatva jelzi a pilótának a gép felszállósúlyát.

Hasonlóan többszereplős a fékező berendezés működtetése is. Az ellenőrök (Deck Checkers) meggyőződnek arról, hogy a fedélzet akadálymentes. Miután a gép leszállt, a zöldruhás személyzet egy másik tagja (Hook Runner) beszalad a gép mögé, meggyőződik arról, hogy a kötél leakadt a gép fékezőhorgáról, majd jelt ad a fedélzet szélén álló operátornak (Deck Edge Operator) aki visszahúzza a fékezőkötelet.
A repülőszázadok karbantartó személyzete (Aircraft Maintenance Crew) szintén a zöld közösséghez tartozik.
Ugyancsak zöldben végzik feladatukat a fotósok és a kamerások, akik folyamatosan fotózzák, filmezik és dokumentálják a repülőfedélzeten folyó tevékenységet.
A helikopterek fel- és leszállásást vezénylő tengerész (Helicopter Landing Signal Enlistedman) zöld ruhája vörös fejvédővel egészül ki.

Amikor egy repülőgép-hordozó magas rangú katonai személyt vagy más VIP-t fogad, a szakágakból felsorakozik egy-egy személy, szivárványszínű sorfalat alkotva. Ez a "sideboys"-nak nevezett sorfal azokból az időkből származik, amikor a nemesek nem fáradtak azzal, hogy a vitorlás hadihajók fedélzetére felmásszanak. Inkább székbe ültek, és a kadétok két sort alkotva, két kötélbe kapaszkodva felhúzták a fontos vendéget a fedélzetre. Napjaink VIP-jei erre természetesen nem tarthatnak igényt, számukra marad a tengerészek sorfala és a tisztelgés.

Fotó: U.S. Navy

* * *